PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

vypracovaný podľa §15 Vyhlášky MZ SR č.259/2008Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na ubytovacie zariadenia

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:

Obchodné meno, názov firmy: DDolina s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa: Demänovská Dolina 316, Liptovský Mikuláš, 031 01

IČO: 36373877

DIČ: 2021352751

IČ DPH: SK 2021352751

Telefonický kontakt: 0905 356 570

Email: nanky.peter@gmail.com

Názov a adresa prevádzky: Apartmány MALIARIK, Demänovská Dolina 316

b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb:

Druh ubytovacieho zariadenia: apartmány

Kategória v zmysle vyhlášky MH SR č.277/2008Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried: Ubytovanie v súkromí – objekt ***

Popis ubytovacieho zariadenia: Súkromný apartmánový dom je umiestnený v Jasnej Chopok sever, západne od zariadenia Koliesko a južne od hotela FIS. Objekt obsahuje 4 nadzemné podlažia. Jeden prístup do objektu je z východnej strany  z medzipodlažia medzi 3np. a 4.np z oceľovej plošiny, ktorá je priamo napojená na prístupovú komunikáciu a zároveň slúži ako parkovacia plocha s kapacitou 7 parkovacích státí. Druhý vstup do objektu je z 1.np západná strana – zo strany od zjazdovky.

Počet ubytovacích jednotiek (apartmánov): 7

Počet lôžok na ubytovanie: 14

Apartmány majú zhodné dispozičné riešenie. Sú pripojené na internet. Apartmán obsahuje vstupné zádverie s vešiakovou stenou a zrkadlom, obývaciu časť s kuchynským kútom, zariadenie na osobnú hygienu, spálňu a balkón. V obývacej časti je jedálenský stôl a 4 stoličky, rozťahovací gauč, stolík, komoda, šatníková skriňa,  TV prijímač. Kuchynská linka má základné vybavenie na prípravu jedál a stolovanie – vrátane chladničky, mikrovlnnej rúry, rýchlovarnej kanvice a sklokeramickej dosky so 4 varnými platňami, dres na umývanie riadu, uzatvárateľnú nádobu na odpadky. V spálni sa nachádza šatníková skriňa, 2 lôžka s poličkami, rozťahovacia taburetka. Na každé lôžko prislúcha nočná lampa, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka, plachta. Hygienické zariadenie pozostáva z wc, sprchy, umývadla, zrkadla s osvetlením, odkladacej poličky, uzatvárateľnej nádoby na odpadky. Ostatná vybavenosť: metlička na podlahu, lopatka na smeti, vedro na vodu, handra na podlahu.

Výmena bielizne: uteráky, utierky, posteľná bielizeň  raz za týždeň alebo pri výmene hostí.

Objekt je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, odkanalizovaný do verejnej kanalizácie a vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne.

c) fakultatívne znaky apartmánového domu: Objekt bude poskytovať prechodné ubytovanie pre domácich a zahraničných hostí voľného cestovného ruchu v atraktívnom vysokohorskom prostredí Jasná Chopok sever zameranom na turistiku a lyžovanie. Asi 30m od objektu sa nachádzajú lyžiarske vleky, lanovky, zjazdovky. Pod zjazdovkou Biela Púť je atraktívna Tarzánia – lanové prekážky v rôznych výškach. Deti zaujmú aj podzemné tajomstvá Demänovských jaskýň a poteší ich nápaditý detský park pod Chopkom. Relaxovať sa dá v blízkom aquaparku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Adrenalín a zábavu dodáva pobytu v Tatrách jazda na mountainboarde alebo kárach, downhillová jazda na bicykloch, zjazd na horských kolobežkách, vyhliadkové lety, vodné športy, paragliding, rafting či letný tubing. Všetky apartmány sú pripojené na internet a majú  satelitný príjem TV na izbách. Izby sú nefajčiarske, s televízorom a príjmom rozhlasových staníc na izbe. V každom apartmáne je k dispozícii deka. Do objektu je zabezpečený bezbarierový prístup po rampe z pozinkovanej oceľovej plošiny, ktorá je priamo napojená na prístupovú komunikáciu a zároveň slúži ako parkovacia plocha s kapacitou 7 miest. Do 2 apartmánov na 3.np je zabezpečený bezbarierový prístup prostredníctvom schodiskovej plošiny pre imobilných.

d) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia: V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná firma DDolina s.r.o, konkrétne konateľ spoločnosti Peter Nanky, ktorý zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne. V ubytovacom zariadení je umiestnená na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa. V celom objekte je zákaz fajčenia

e) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny: V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je poskytnutá  čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania. Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii. Čistá bielizeň je skladovaná v samostatnej miestnosti – sklad 1 na 2.nadzemnom podlaží. Použitá bielizeň je skladovaná v plastovom koši v prízemí v miestnosti pre upratovačku a okamžite odvážaná do práčovne. Pranie použitej bielizne je zabezpečené zmluvnou práčovňou v Liptovskom Mikuláši – PELIM. Frekvencia výmeny bielizne: 1x za týždeň.

f) spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia: Všetky priestory ubytovacieho zariadenia sa upratujú a dezinfikujú pri ukončení pobytu hostí, najmenej raz za týždeň. Najmenej raz za štvrťrok, prípadne podľa potreby sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov a prikrývok. Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za dva roky. Prostriedky na dezinfekciu plôch – SAVO. Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície. Miestnosť pre upratovačku s výlevkou s prívodom teplej a studenej pitnej vody sa nachádza na prízemí objektu.

g) postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu: Zariadenia na osobnú hygienu sa musia denne umyť a dezinfikovať. Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu – Domestos, SAVO.

h) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov: V ubytovacom zariadení musí byť vykonané ničenie živočíšnych škodcov.

i) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie: Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú.  Odvoz TKO zabezpečuje ĽUPČIANKA, s.r.o.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016