KONTAKT

Investor, majiteľ a prevádzkovateľ:

DDolina, s.r.o.

Demänovská Dolina 316, 031 01

IČO:       36373877

DIČ:       2021352751

IČ DPH: SK2021352751

Dátum vzniku:  25.08.1997

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro., vl. č.10536/L

+421 917 997 658 p. Kollarová

info@apartmanymaliarik.sk