CELOROČNÉ AKTIVITY

PRÍRODA

Medzi najkrajšie turistické ciele, ktoré môžete v Nízkych Tatrách navštíviť patria: Chopok (2024 m.n.m.), Ďumbier (2043 m.n.m.) a Kráľova hoľa (1948 m.n.m.). Zaradiť ich môžeme medzi fyzicky náročné, ale výhľad z ich vrcholu určite stojí za tú námahu. Ak patríte medzi zdatných turistov môžete si naplánovať túru po hrebeni v smere západ – východ, prípadne naopak. Jednou z najkrajších prírodných pamiatok Nízkych Tatier je Vrbické pleso. Nachádza sa v nadmorskej výške 1113 m.n.m. v západnej časti Demänovskej Doliny. Vzniklo pri topení ľadovca na severných svahoch Chopka a Dereša. Je to morénové jazero čo znamená, že vzniklo v časti, ktorú vyhĺbila moréna (skalná suť). Pri topení ľadu sa voda v tejto časti nahromadila a neskôr došlo k zahradeniu iným prírodným materiálom. Aj preto radíme Vrbické pleso medzi hradené a morénové jazerá, ktoré sú typické veľkou rozlohou, malou hĺbkou a malebnými brehmi. To dokazuje aj toto pleso. Zaberá plochu 0,69 ha, dosahuje hĺbku maximálne 8 m, a má dĺžku 115 m a šírku 62 m. Na jeho brehoch sa postupne rozširuje vegetácia (ihličnaté i listnaté stromy) a okolie je sprístupnené turistickými chodníkmi. Od roku 1975 je pleso chránené ako prírodná pamiatka s najvyšším, piatym stupňom ochrany.

MÚZEÁ, PAMIATKY A GALÉRIE

MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY V PRIBYLINE

múzeum v prírode je najnavštevovanejšou expozíciou Liptovského múzea. Okrem expozícii tradičného spôsobu života a zamestnania rôznych spoločenských a sociálnych vrstiev Liptova v minulosti má múzeum v prírode stálu ponuku programových podujatí podľa kalendára. Objekty pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, prevažne z oblasti zatopenej vodnou priehradou Liptovská Mara. Sú to kópie originálnych stavieb s početnými pôvodnými prvkami. Okrem drevenej ľudovej architektúry tu nájdete rekonštrukcie dvoch originálnych stredovekých kamenných objektov – ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesečný kaštieľ z Parížoviec.

ARTIKULÁRNY KOSTOL VO SV. KRÍŽI

tento celodrevený evanjelický kostol bol do katastra obce Svätý Kríž prenesený v rokoch 1974-1982 z Palúdze. Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža a dovnútra vojde takmer šesťtisíc návštevníkov. V interiéry sa nachádza pozoruhodný drevený barokový oltár z roku 1693 s obrazom premenenia Krista. Unikátna je aj kazateľnica stojaca na zrubovom základe, akoby spredu podoprená barokovým anjelom . Dvojschodové chórové empory zdobia biblické maľby, ktoré spolu s veľkým lustrom z benátskeho skla dotvárajú čarovné vnútro kostola. S kostolom tvorí harmonický celok samostatne stojaca drevená veža slúžiaca ako zvonica, ktorá bola pristavená neskôr.

HAVRÁNOK

keltské nálezisko HAVRÁNOK sa nachádza na vŕšku Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300-100 pred n.l.). V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok opevnený palisádami. Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná latenská hradba a brána, stredoveká obranná priekopa, most, dláždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže, rekonštruuje sa stredoveký kostol. Vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1967.

VLKOLÍNEC

je podhorská osada a najzachovalejšia rezervácia ľudovej architektúry na Slovensku. Čisto drevená obec bola od 1977 pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a v decembri 1993 zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvá písomná zmienka je z roku 1376 ako ulica mesta Ružomberok. Vznikol ako osada drevorubačov, alebo uhliarov. Ako jediná obec na Slovensku nie je narušená novou výstavbou. Dominantou obce je drevená zvonica. V obci je 45 pôvodných stavieb ľudovej architektúry, ktoré tvoria pozoruhodnú architektonickú jednotu. Drevenice, priľahlé hospodárske objekty sú ideálne zachovalým obrazom niekdajšej slovenskej horskej obce s celým jej svojrázom. Je to živý skanzen slovenského horského bývania na pôvodnom mieste. Jediná murovaná stavba v obci je kostolík.

VOJENSKÝ CINTORÍN

na ceste medzi Štrbou a Važcom sa nachádza jeden z najväčších vojenských cintorínov na Slovensku. Je to cintorín nemeckých vojakov, ktorý bojovali v 2 sv. vojne. Toto pietne miesto, kde svoj večný sen snívajú padlí vojaci leží v tieni tatranských končiarov. Areál je celoročne udržiavaný a bol ocenený slovenskou cenou za architektúru. Aj keď muži pochovaný na tomto cintoríne bojovali za ideály ktoré boli aké boli, toto miesto nech je mementom pre všetkých.

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL SVÄTÉHO MIKULÁŠA – najstaršia stavebná pamiatka v meste Liptovský Mikuláš, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1299.

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA – galéria významného grafika a maliara, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola.

MÚZEUM JANKA KRÁĽA – v stálej expozícii „Kapitoly z histórie mesta l. Mikuláš“ predstavuje dejiny mesta od prevej písomnej zmienky po rok 1945.

MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ – expozícia približujúca „trpné“ vypočúvanie legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka v marci 1713.

SYNAGÓGA – posledný pamätník židovskej histórie v Liptovskom Mikuláši.

LIPTOVSKÉ MÚZEUM – ČIERNY OROL – dejiny poľovníctva a rybárstva na Liptove.

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA – múzeum slovenského jaskynného bohatstva, minerálov, slovenskej fauny a flóry.

LIPTOVSKÁ GALÉRIA PETRA MICHALA BOHÚŇA – tretia najstaršia galéria na Slovensku sprístupňuje umelecké diela starého, moderného i súčasného umenia.

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU V RUŽOMBERKU – budovu galérie bola navrhnutá a postavená, aby uchovávala a verejnosti sprístupňovala výtvarné dielo Ľudovíta Fullu, ktoré tento umelec daroval štátu. Verejnosti je sprístupnený aj umelcov ateliér a obývacie priestory. Okrem stálej expozície diela tohto autora sa v galérii každoročne konajú rôzne krátkodobé výstavy výtvarných diel, kultúrne a vzdelávacie programy pre verejnosť.

HISTORICKÁ SOĽNÁ CESTA – pozostáva z výtvarných diel a textového materiálu. Približuje dejiny obchodu so soľou a cesty, ktorými táto vzácna surovina do Liptovského Hrádku prichádzala.

MODROTLAČ V LIPTOVE . dejiny modrotlačiarstva ako cechového remesla v Liptove, prezentácia ľudového odevu a bytového textilu z modrotlače, výstava modrotlačových foriem. Rekonštrukcia dielne posledného majstra Daniela Žišku z Hýb.

GALÉRIA PALIČKOVANEJ ČIPKY – liptovská paličkovaná čipka, charakteristické vzory čepcových čipiek, čipka používaná v ľudovom odeve a bytovom textile. Prezentácia projektu Čipkárska cesta.

EXPOZÍCIA OVČIARSTVA

špecializovaná expozícia pastierskej kultúry je vybudovaná v podkroví historického objektu. Má nadregionálny charakter a jej cieľom je prezentácia kultúrnych tradícií spojených s tradičnými formami chovu oviec. Okrem drevených salašných stavieb a úžitkových predmetov na spracovanie ovčieho mlieka sú tu odevy a charakteristické odevné doplnky ovčiarov z viacerých regiónov Slovenska. Samostatnú časť tvorí Galéria ľudového výtvarného prejavu.